Lwów & Kamieniec Podolski

Lwów & Kamieniec Podolski

Grupowe daty: od 31 sierpnia 2018 do 07 września 2018
Czas trwania: 8 dni
Przewodnik: Jerzy Majcherczyk

Ta 8 dniowa wycieczko-pielgrzymka jest organizowana na zaproszenie Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w dniach od 31 sierpnia do 7 września 2018. W jej planie oprócz zwiedzenia najpiękniejszych miejsc Kresów Wschodnich, będą spotkania z Polakami tam mieszkającymi oraz uroczysta kolacja z Arcybiskupem. Zwiedzanie Lwowa z cmentarzami Łyczakowskim i Orląt Lwowskich, oraz Starówka, Kopcem Unii Lubelskiej, a poza Lwowem odwiedzimy Kamieniec Podolski, Zbaraż, Chocim, Krzemieniec, Wisniowiec, Jazłowiec i Olesko. Ta wycieczka pozwoli zrozumieć, jaka była II Rzeczypospolita Polska.

 

 

$1,450
Rezerwacja Wstępna Aplikacja Uczestnika

Dzień 1 (Piątek 8/31):   Wylot do Polski z USA

 

Dzień 2 (Sobota 9/01):   Przelot: Warszawa – Lwów / Zwiedzanie Lwowa

Wylot do Lwowa o 12:25pm. Przylot o 2:45pm. Powitanie na lotnisku przez naszego przewodnika i przejazd do naszego Domu Pielgrzyma. Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, kolacja powitalna z reprezentacją Polaków mieszkającymi we Lwowie w naszym Domu Pielgrzyma. (D)

Dzień 3 (Niedziela 9/02):   Zwiedzanie Lwowa

Po śniadaniu przejazd do centrum miasta udział w Mszy świętej w katedrze Wniebowstąpienia NMP, gdzie Jan Kazimierz przysięgał bronić Ojczyzny przed Szwedami. Po mszy -całodzienne zwiedzanie miasta, które rozpoczniemy od Starówki, na której znajdują się: Kościół Dominikanów i Bernardynów, Arsenał, Cerkiew Wołowska, Kaplica Boimów, Dom Segala, Adama Mickiewicza Teatr Opery, Politechnika Lwowska. Po południu zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich. Cmentarz Łyczakowski – założony w końcu XVIII wieku, gdy zaborcy zamykali cmentarze przykościelne. Wspaniałe grobowce, rzeźby nagrobne, dostojne kaplice, piękna zieleń. Cmentarz składa się z kwatery z grobami ofiar NKWD (1941), panteonu wybitnych lwowiaków, kwatery powstańców listopadowych (1830-31) i styczniowych (1863) oraz cmentarza Orląt Lwowskich. Na cmentarzu spoczywają m.in: Gabriela Zapolska, Artur Grottger, Maria Konopnicka, Zygmunt Gorgolewski, Seweryn Goszczyński i Ordon. W kwaterze powstańców styczniowych – pomnik powstańca, zesłańca, Sybiraka – Benedykta Dybowskiego, który badał również florę i faunę jeziora Bajkał. Cmentarz Obrońców Lwowa zwanym Cmentarzem Orląt Lwowskich jest najpiękniejszą częścią całego Cmentarza Łyczakowskiego. Przy wejściu napis: „Umarli, abyśmy byli wolni”, miejsce spoczynku dla wielu młodych ludzi walczących o polskość Lwowa z Ukraińcami w 1918 roku. Wieczorem uroczysta kolacja z ks. Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Nocleg w naszym Domu Pielgrzyma. (B,D)

Dzień 4 (Poniedziałek 9/03):   Przejazd/zwiedzanie: Lwów – Olesko – Podhorce - Krzemieniec

Po śniadaniu przejazd do Jazłowca. Po drodze zwiedzimy: Olesko- miejsce narodzin dwóch królów Polski: Jana Sobieskiego (1629) i Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1639). W odrestaurowanym zamku mieści się muzeum z bogatą kolekcją obrazów, mebli i broni. Ponadto zwiedzimy kościół św. Trójcy z 1545 r.; następnie zobaczymy Podhorce- rezydencja hetmana S. Koniecpolskiego, nazywana Wersalem Kresowym. W Krzemieńcu zobaczymy ruiny zamku, kościół parafialny ze słynnym pomnikiem Słowackiego(tutaj urodził się Juliusz Słowacki), słynne liceum krzemienieckie zwane „Atenami Wołyńskimi”, założone przez Tadeusza Czackiego i Hugo Kołłątaja w 1805 r: Ukończyli ja między innymi: Ernest Malinowski-późniejszy budowniczy najwyższej na świecie kolei w Peru. Zakwaterowanie w Hotelu Vika (?). Kolacja i nocleg. (B,D)

Dzień 5 (Wtorek 9/04):   Przejazd/zwiedzanie: Krzemieniec - Wiśniowiec – Zbaraż – Trembowla – Jazłowiec - Kamieniec Podolski

Po śniadaniu kontynuujemy przejazd do Kamieńca Podolskiego, najpiękniejszego miasta i największej twierdzy Podola. Po drodze zwiedzimy: Wiśniowiec– (siedziba rodowa Wiśniowieckich); Zbaraż, – z pałacem Zbarskich oraz zobaczymy kościół i klasztor Bernardynów oraz zamek, który w 1649 roku był oblężony przez potężną armię kozacko- tatarską w liczbie 80-120 tysięcy, a broniony był przez ok. 9 tys. regularnego wojska polskiego; w Trembowli - zwiedzimy ruiny niedużego zamku Chrzanowskich oraz zobaczymy kościół parafialny Karmelitów; w Jazłowcu zobaczymy zamek Jazłowieckich- jedną z największych kresowych fortec na dawnym pograniczu z Turcją oraz klasztor SS. Niepokalanek. Po przyjeździe do Kamieńca Podolskiego, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma przy katedrze Św. Piotra i Pawła. Późnym popołudniem spacer po tym historycznym mieście. Kolacja i nocleg. (B,D)

Dzień 6 (Środa 9/5):   Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy Św. Trójcy - Kamieniec Podolski

Od rana piesze zwiedzanie miasta położonego na naturalnym bastionie skalnym. Kamieniec Podolski to „Machu Picchu” Podola, zwiedzimy Zamek Stary i Nowy oraz Stare Miasto –Rynek Polski: katedra św. Piotra i Pawła, Ratusz, Kościół Trynitarzy, Franciszkanów i Dominikanów. Rynek Ormiański: ruiny katedry ormiańskiej i kościół ormiański. Następnie przejazd do Chocimia – miejsca dwóch wielkich bitew z Turkami; w 1621-zwycięstwo pod dowództwem hetmana Chodkiewicza, i w 1673 pod dowództwem Jana III Sobieskiego. Zwiedzanie twierdzy z XIV wieku położonej nad Dniestrem a następnie przejazd do twierdzy Okopy Św. Trójcy. Przebywał w tym mieście Zygmunt Krasiński, który umieścił tam akcję „Nie-Boskiej Komedii”. Pozostały dwie bramy: Lwowska i Kamieniecka oraz fragmenty wałów ziemnych. Powrót do Kamieńca na kolacja i nocleg. (B, D)

Dzień 7 (Czwartek 9/6):   Przejazd: Kamieniec Podolski – Skała Podolska – Czortków - Lwów

Po śniadaniu przejazd powrotny do Lwowa. Po drodze zwiedzimy; Skała Podolska – przedwojenna granica polsko-radziecka na Zbruczu, krótki postój przy ruinach zamku Lanckorońskich; Czortkow- kościół Św. Stanisława, ruiny zamku Golskich i Potockich; w Buczaczu zobaczymy kościół MB Szkaplerznej, Klasztor Bazylianów oraz słynny barokowy ratusz- wizytówka Podola. Przyjazd wieczorem do naszego Domu Pielgrzyma we Lwowie, kolacja pożegnalna i nocleg. (B, D)

Dzień 8 (Piątek 9/7):     Przelot: Lwów – Warszawa – USA

Po śniadaniu czas wolny, przejazd na lotnisko i odlot ze Lwowa o 3:45pm. Wyloty z Warszawy do USA. (B)

Wyjaśnienie skrótów: B - Śniadanie; L - Lunch; D - Kolacja/Obiad

 

UKRAINA

Ukraina – państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Pogłębionej i Całościowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA) oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

Ukraińska SRR (1919–1991), której sukcesorem jest Ukraina, była członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych i członkiem większości organizacji wyspecjalizowanych ONZ; obok Białoruskiej SRR i Rosyjskiej FSRR była jedną z trzech republik radzieckich będących podmiotem prawa międzynarodowego.

Od 1991 Ukraina jest państwem suwerennym; w 2009 przystąpiła do programu Partnerstwo Wschodnie, od 2014 jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską, a od 1 stycznia 2016 jest członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europejską.

LWÓW

Lwów – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

Lwów jest położony na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. W 2015 liczył 729,4 tys. mieszkańców, jest siódmym co do liczby ludności miastem Ukrainy.

Założony ok. 1250 przez króla Daniela I Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. W latach 1349-1370 w składzie Królestwa Polskiego, 1370-1387 w składzie Królestwa Węgier, od 1387 do 1772 ponownie w składzie Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od 1434 był stolicą województwa ruskiego Korony. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Od pierwszego rozbioru (1772) pod władzą Austrii, jako stolica Królestwa Galicji i Lodomerii – kraju koronnego w składzie Austro-Węgier, aż do ich upadku (1918). W okresie zaborów był jednym z najważniejszych ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum politycznym i stolicą Galicji.

W listopadzie 1918 przedmiot zbrojnego sporu terytorialnego odradzającego się państwa polskiego i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, proklamowanej przez ukraińskich polityków Galicji Wschodniej. Od 23 grudnia 1920 do 16 sierpnia 1945 stolica województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej, największe miasto Małopolski Wschodniej. Jedno z sześciu wielkich miast II Rzeczypospolitej, obok największej z nich Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa i najmniejszego Wilna.

W okresie II wojny światowej pod okupacją sowiecką, niemiecką i ponownie sowiecką. W konsekwencji decyzji mocarstw wielkiej trójki zapadłych na konferencji jałtańskiej znalazł się w granicach USRR, a ludność polska została wysiedlona przez władze sowieckie. Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

Lwów jako miasto wieloetniczne rozwijał się do wybuchu II wojny światowej we współistnieniu wielu różnych narodowości: oprócz dominujących liczebnie Polaków Lwów zamieszkiwali Żydzi, Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, Czesi, Rosjanie i in. Obecnie, w wyniku powojennych przesiedleń ludności i zmiany granic państwowych, zdominowany przez ludność ukraińską. Historyczne centrum Lwowa zostało w 1998 wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Współcześnie Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury na Ukrainie. Działa tu m.in. Uniwersytet Lwowski (powstały w 1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900) i Polski Teatr Ludowy (1958). Miasto jest głównym ośrodkiem kultury i życia społecznego mniejszości polskiej na Ukrainie.

KAMIENIEC PODOLSKI

Kamieniec Podolski (ukr. Кам'янець-Подільський, Kamjaneć-Podilśkyj) – miasto na Ukrainie, w obwodzie Сhmielnickim, nad Smotryczem, siedziba administracyjna rejonu kamienieckiego. W 2015 roku liczyło ok. 102 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego (głównie winiarski), włókienniczego i materiałów budowlanych. W mieście działa Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki (od 1918 roku) oraz Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Techniczny. Stolica diecezji kamienieckiej (1378) i eparchii kamieniecko-podolskiej (1795, 1993).

Najcenniejszym zabytkiem Kamieńca jest zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta i twierdzy w Kamieńcu Podolskim. W XIX wieku śródmieście przeniesiono na Nowe Miasto.

Cena: $1,450

• od osoby w pokoju 2-osobowym przy min. 25 osób
• dopłata do pokoju 1-osobowego: +$290
 W przypadku, gdy na 21 dni przed wyjazdem liczba uczestników będzie mniejsza niż 25, wymagana będzie dopłata w wysokości $100 od osoby.

Cena zawiera:

• Przeloty w obie strony: Warszawa – Lwów
• Noclegi w hotelach 3* i w polskich domach pielgrzyma
• Wszystkie śniadania i kolacje w tym dwie uroczyste
• Realizacja programu wycieczki ze wszystkimi wstępami i przejazdami w prywatnym autobusie oraz przewodnikiem i pilotem w języku polskim

Cena nie zawiera:

• Przeloty do/z Warszawy
• Usługi niewymienione w programie
• Koszty wycieczek opcjonalnych 
• Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców
• Ubezpieczenia

Uwaga:

• Cena gwarantowana do dwóch miesięcy przed wyjazdem
• Obywatele Polski i USA nie potrzebują wizy turystyczne na Ukrainę. Przypominamy, że paszport winien być ważny, co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z wycieczki. 
• Przy nieparzystej liczbie uczestników osoba zgłaszająca swój udział, jako ostatnia zobowiązana jest do wykupienia pokoju jednoosobowego, bądź dzielenia pokoju 3-osobowego (nie zawsze możliwe we wszystkich hotelach).
• Jeżeli planujecie wziąć udział w tym wyjeździe razem z gronem swoich przyjaciół, a grono to liczy 10 lub więcej osób, to istnieje możliwość uzyskania grupowych zniżek na przeloty. Prosimy o szybki kontakt. 

Rezerwacja wycieczki

Aby dokonanać rezerwacji wyjazdu, należy wpłacić depozyt w wysokości $500 i wraz z nim przesłać wypełnioną i podpisaną Aplikację Podróży. Ponieważ ilość miejsc wycieczkowych jest ograniczona, rezerwacje przyjmowane są w kolejności zgłoszeń. Pełną zapłatę należy uiścić 60 dni przed wyjazdem. Jeżeli zgłoszenie nastąpi później niż 60 dni przed wyjazdem, od razu wymagana jest pełna zapłata. Jeżeli finałowa zapłata nie zostanie przesłana w tym terminie, koszt wycieczki i miejsce w niej nie jest gwarantowane.

W celu przyspieszenia rezerwacji i otrzymania jej potwierdzenia, prosimy skorzystać z naszej strony internetowej - po wejściu na stronę wycieczki kliknąć na „Rezerwacja Wstępna”. Nasi agenci wyślą e-mailem instrukcję, jak dokonanać rezerwacji, aplikację oraz informację o formach płatności. Można także poprosić o przesłanie tych informacji wysyłając e-mail na classic@classic-travel.com lub dzwoniąc do naszego biura - bezpłatny numer 1-800-774-6996.

Anulowanie wycieczki

Anulowanie udziału w wycieczce musi być zgłoszone na piśmie przez osobę, która dokonała rezerwacji. Rezygnacja powinna być przesłana do agencji pocztą, faxem lub e-mailem. Agencja potwierdzi przyjęcie rezygnacji również w formie pisemnej. Data/dzień, w którym agencja lub jej agent/przedstawiciel otrzyma pismo z anulowaniem udziału w wycieczce, zadecyduje o wielkości kosztów, jakie poniesie osoba rezygnująca z wyjazdu. Koszty rezygnacji wyrażone są jako procent całkowitej ceny wycieczki, z wyłączeniem ubezpieczenia.

• Anulowanie rezerwacji do 90 dni przed rozpoczęciem podróży, zwrot depozytu pomniejszony o $20 tz., kosztów biurowych.
• Anulowanie rezerwacji 89-60 dni przed rozpoczęciem podróży powoduje utratę całego depozytu na wycieczkę.
• Anulowanie rezerwacji 59-31 dni przed rozpoczęciem podróży oznacza utratę 50% kosztów wycieczki.
• Anulowanie rezerwacji mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem podróży to utrata 100% kosztów wycieczki.

Anulowanie wycieczki przez Classic Travel

Agencja rezerwuje sobie prawo do anulowania wycieczki z jakiegokolwiek powodu. Nie nastąpi to póżniej niż 60 dni przed datą jej rozpoczęcia z wyjątkiem sytuacji zaistniałych z powodu tz „Force Majeure”, nad którymi nasza Agencja nie ma kontroli czy też wpływu.
Jeżeli jednak dojdzie do anulowania wycieczki, to klient ma następujące opcje:
- pozostawiena wpłaconej kwoty w Agencji na inną wycieczkę jako depozyt lub częściową zapłatę (jeżeli kwota jest większa od $500);
- otrzymania pełnego zwrotu wpłaconego do Agencji na anulowaną wycieczkę.
Agencja nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek wydatki jakie klient poniósł związku z przygotowanie do tej wycieczki.

Wymagane dokumenty

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać: ważny paszport, niezbędne wizy oraz ubezpieczenia. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z podróży. Sugerujemy, aby uczestnicy zabrali ze sobą minimum trzy kserokopie wspomnianych dokumentów. Uczestnik wyjazdu przyjmuje pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich wyżej wspomnianych dokumentów i jest odpowiedzialny za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z ich braku lub złego stanu i uszkodzeń. W chwili rezerwacji, Classic Travel przekaże informacje, jakie są wymagane podróżne dokumenty.

Dokumenty podróży wydawane przez Classic Travel

Nie później niż dwa tygodnie przed wyjazdem wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymają za pośrednictwem poczty oraz/lub e-maila zestaw dokumentów, który zawierać będzie: pakiet biletów lotniczych (jeśli zostały kupione w Classic Travel), szczegółowy plan podróży, dodatkowe informacje i broszury, przywieszki bagażowe oraz listę rzeczy sugerowanych do zabrania na wycieczkę.

Aby uzyskać pełne warunki, kliknij tutaj.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie nie jest wliczone w koszt wycieczki. Ubezpieczenie medyczne jest obowiązkowe, a dobór odpowiednego planu zależy od uczestnika wycieczki. Przed rozpoczęciem podróży będziemy wymagać od wszystkich uczestników wycieczki przedstawienia kopii świadectwa ich ubezpieczenia. Ubezpieczenie medyczne powinno obejmować pokrycie kosztów ew. wypadku i choroby oraz kosztów ewakuacji.

Polecamy kupno ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu. Kupno ubezpieczenia anulowania wycieczki pozwoli odzyskać jej całkowite koszty w przypadku rezygnacji z podróży ze względu na nieprzewidziane okoliczności (chorobę lub śmierć własną bądź bliskiej rodziny, ekstremalne warunki pogodowe, terroryzm, utrata pracy, itp.).

Ubezpieczenie można nabyć za pośrednictwem Classic Travel. Nasze plany są dostępne dla wszystkich klientów bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania. Oferujemy ubezpieczenie medyczne, oraz pakiety ubezpieczeniowe, które pokrywają koszty anulowania, przerwy i opóźnienia w podróży, a także utratę bagażu i inne szkody. Nasze opcje ubezpieczenia przedstawiamy podczas dokonywania rezerwacji. Wspomniane ubezpieczenie można kupić także w jakimkolwiek innym miejscu.

Dowiedz się więcej

Rezerwacja Wstępna Wróć do wszystkich wycieczek